laatst bijgewerkt op: 15-08-2018

Deze advertentie is verkocht of niet meer actief. Onder aan de pagina vindt u meer advertenties die corresponderen met deze advertentie.


ONDERNEMINGEN O.H.G.V SERVICE EN/OF ONDERHOUD (GEBOUWGEBONDEN) INSTALLATIES

Adv. nr. Geplaatst Branche Soort bedrijf
11467 26-10-2009 Industrie - - -
Regio Transactievorm Aantal personeelsleden Oppervlakte in m2
Nederland - - - - - - - - -
Omzet laatste boekjaar Resultaat voor belasting Overnameprijs Rechtsvorm
Meer dan € 500.000 - - - - - - N.v.t.

Omschrijving

Activiteiten:
Er wordt gezocht naar technisch geori�nteerde ondernemingen die � in brede zin van het woord � actief zijn op het gebied van service en/of onderhoud van (gebouwgebonden) installaties. Dit kan diverse branches en/of (niche)markten betreffen; belangrijk(er) is dat de onderneming �specialist� en/of leidend is op haar gebied.

Markt:
Business-to-Business. Bij voorkeur een nichemarkt.

Producten/diensten:
Bijvoorbeeld:
� het (onafhankelijk) keuren en/of certificeren van arbeidsmiddelen of brandmeldinstallaties;
� onderhoud van (turbines van) windmolenparken;
� service aan luchtbehandelinginstallaties of (chip) machines in diverse branches.

Omzetindicatie:
Er wordt gezocht naar ondernemingen (of deelactiviteiten) met een omzet van circa � 1.500.000. Overname van enkele kleinere ondernemingen wordt niet op voorhand uitgesloten.

Personeel:
Er wordt gezocht naar bedrijven, dan wel (deel)activiteiten, met circa 15 mensen.

Locatie:
Nederland.

Bijzonderheden : � Op termijn is men voornemens de activiteiten te integreren in de bestaande onderneming.
� Verlieslatende activiteiten dan wel bedrijven hebben niet de interesse van cli�nt.
� Bijzondere interesse gaat uit naar ondernemingen c.q. activiteiten die een verzekeringstechnische link hebben.
� Er zijn voldoende (eigen) middelen beschikbaar om e.e.a. te financieren.

Reden aankoop:
Schaalvergroting en spreiding van omzet. Op de huidige werkgebieden is de onderneming een leidende. Substanti�le groei aldaar is lastig. Vanwege de wens tot verdere groei wordt derhalve gezocht naar aanpalende activiteiten.

Reacties gaarne o.v.v. profielnummer: 191005.