laatst bijgewerkt op: 17-08-2018

Deze advertentie is verkocht of niet meer actief. Onder aan de pagina vindt u meer advertenties die corresponderen met deze advertentie.


INVESTERING VOOR DIENSTVERLENENDE ONDERNEMING

Adv. nr. Geplaatst Branche Soort bedrijf
10841 04-10-2007 Dienstverlening - - -
Regio Transactievorm Aantal personeelsleden Oppervlakte in m2
Nederland - - - - - - - - -
Omzet laatste boekjaar Resultaat voor belasting Overnameprijs Rechtsvorm
Meer dan € 500.000 - - - - - - N.v.t.

Omschrijving

Investeringspropositie

Activiteiten:
De onderneming is actief op het gebied van verzuimbegeleiding en ?arbo? gerelateerde dienstverlening. Voor klanten uit verschillende branches wordt op abonnementenbasis (tarief per aangesloten werknemer per jaar) verzuimbegeleiding verzorgd. Dit vormt de basis van de dienstverlening. Daarnaast wordt omzet gegenereerd vanuit de inzet van bedrijfsartsen, casemanagers en arbeidsdeskundigen en worden trainingen op het gebied van verzuimpreventie aangeboden.

Achtergrond investeringspropositie:
De onderneming bestaat reeds een aantal jaren en heeft in 2005 een zwaar verliesgevend jaar gekend als gevolg van diverse oorzaken (te snelle groei, samenwerkingsverbanden die verkeerd uitpakten etc.). Aangezien deze problemen grotendeels van incidentele aard waren, heeft de onderneming zich hersteld. De omzet is in 2006 en 2007 doorgegroeid, waarbij een stijgend positief resultaat wordt behaald. Echter, als gevolg van het verlies in 2005 beschikt de onderneming over een negatief eigen vermogen en heeft zij betalingsachterstanden opgelopen. Per heden bestaat een acute financieringsbehoefte van zo?n ? 400.000,-- om genoemde achterstanden weg te werken, leningen te herfinancieren en de onderneming de nodige armslag te bieden om de beoogde verdere groei te kunnen realiseren.

Juridische structuur:
De onderneming wordt gedreven in de vorm van een besloten vennootschap, met meerdere aandeelhouders, waaronder de drie directieleden van de onderneming.

Locatie:
Het hoofdkantoor is gevestigd in een representatief huurpand in het midden van het land. Daarnaast beschikt de onderneming over een nevenvestiging (huurpand) in het zuiden van het land.

Personeel en organisatie:
Binnen de onderneming zijn circa 35 fte werkzaam. De persoonlijke betrokkenheid en professionaliteit van de medewerkers en de onderneming zorgt ervoor dat de onderneming doorgaans lange termijn relaties met haar klanten weet op te bouwen.

Omzetindicatie en rendement:
De behaalde netto-omzet over 2006 bedroeg ruim ? 2,6 miljoen en voor 2007 wordt een omzet van circa ? 2,8 miljoen verwacht. Het rendement van de onderneming over de jaren 2006 en (naar verwachting) 2007 is redelijk tot goed te noemen. Voor 2008 e.v. verwacht de onderneming een verder verbeterd rendement, als gevolg van meer aangesloten werknemers, een betere productdichtheid per klant en toenemende efficiency binnen de onderneming.

Investeringsobject:
Het benodigde kapitaal bedraagt ? 400.000,--. De wijze waarop invulling wordt gegeven aan de financiering van deze kapitaalbehoefte kan tussen de aandeelhouders van de onderneming en de potenti